Pluk de Dag Café – Online

Pluk de Dag Café – online      (aangeboden door Stichting Pluk de Dag) HOE GAAT HET MET JE? Al mogen we niet samenkomen, we kunnen wel elkaar ontmoeten, luisteren, praten en ondersteunen. Je bent vanaf 4 februari a.s. en daarna iedere woensdag van harte welkom in het Pluk de Dag café om elkaar en anderen eens…

Dank voor deze gift!

Wij zijn de familie Wittenberg dankbaar voor de gift van €370,- die zij voor ons hebben opgehaald tijdens de uitvaart van hun Theo. Wij willen de familie condoleren met dit verlies. Wij ontvingen deze gift via Monuta Monique Maurik, die de uitvaart heeft verzorgd.