Ik ben ruim een jaar geleden in aanraking gekomen met het inloophuis. Het idee was een wandelgroep op te zetten voor cliënten die kanker hebben (gehad) en tijdens het wandelen te kunnen praten over wat hen raakt. Als wandelcoach rondom kanker is dat voor mij een mooi verlengstuk geweest en zijn er mooie gesprekken ontstaan.
De reden dat het inloophuis mij ook aanspreekt is dat ik mijn vrouw eind 2010 ben verloren aan kanker. In die periode waren er weinig of geen inloophuizen, er waren andere mogelijkheden om in gesprek te gaan maar dat was vaak 1 op 1. Ik had in die periode graag een inloophuis willen binnenwandelen als ik nu zie wat het kan doen voor de mens. Het is niet alleen praten over de ziekte, de processen, maar juist met de ander in gesprek gaan over wat je raakt en even niet nadenken aan kanker of de gevolgen ervan.
Sinds oktober 2019 ben ik gastheer bij de mannenmiddag op de donderdagmiddag. Hier komen mannen die geraakt zijn door kanker, als partner of als nabestaande van een partner die kanker heeft (gehad). We voeren dan ook mooie gesprekken over…. Van alles. Wat het betekent, wat de mannen raakt en waar ze tegenaan lopen. Mannen gaan vaak anders met bepaalde thema’s om dan vrouwen en dat is deze middagen merkbaar.

Een inloophuis betekent niet dat je alleen mag praten over de ziekte of alles wat er mee te maken heeft. Het is er juist om te praten over wat jou raakt en waar je met andere mannen graag over van gedachten wilt wisselen. En dan heb ik het niet over voetbal J.

Je bent van harte welkom op de donderdagmiddagen als de mannenmiddag er is. Loop vrijblijvend binnen en kijk of het iets voor jou is. Je bent van harte welkom!