Informatie

Er wordt voorlichting gegeven tijdens bijeenkomsten waar deskundigen je informeren over tal van onderwerpen die jou raken. Waarbij formele en informele zorg samenkomen. De uitgebreide agenda geeft een compleet overzicht van activiteiten in het inloophuis.