ANBI status en schenken

Stichting Inloophuis de IJssel heeft een ANBI status aangevraagd. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie.  De ANBI status brengt met zich mee dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden.

Voor u als donateur is van belang om te weten dat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt voor losse giften via de giftenaftrek.

 

Algemene gegevens van het ondersteuningscentrum

Naam van de instelling en RSIN nummer

Stichting Ondersteuningscentrum De IJssel

RSIN: 858244287

Bezoekadres:

De Linie 1E

2905 AX  Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010 – 737 00 69

Mailadres: inloopdeijssel@gmail.com

Internet: www.inloophuisdeijssel.nl

Contactgegevens van de instelling

Stichting Ondersteuningscentrum De IJssel

De Linie 1E

2905 AX Capelle aan den IJssel

Rekeningnummer:

IBAN: NL96 RABO 0326 5692 94 ten name van Stg Ondersteuningscentrum De IJssel

 

Donaties

Iedere euro die u aan de stichting schenkt of nalaat komt ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Wilt u een donatie doen? Klik hier voor meer informatie.

 

Beleid en verantwoording

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De stichting heeft ten doel:

  • het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben of krijgen
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

> download het beleidsplan 2018/2019

 

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beloningsbeleid bestuur

De vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft een betaalde kracht (coördinator) in dienst.

Bestuur

Voorzitter: Auke de Boer

Penningmeester: Willem Groenendijk

Secretaris: Birgitte van Vugt

 

Verantwoording en verslaglegging

> Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten (2018)

Aangezien de activiteiten in 2018 van start zijn gegaan, zullen wij in 2019 een actueel verslag van de activiteiten opnemen. Klik hiervoor op onderstaande link naar het jaarverslag.

> Financiële verantwoording (begroting 2018/2019)

In het jaar van oprichting 2018 jaar zijn o.a. donaties ontvangen van:

  • De Van Cappellen Stichting
  • Gemeente Capelle aan den IJssel

In de eerste zes maanden van 2019 zal een eerste financiële verantwoording worden gepubliceerd over 2018 (balans en de staat van baten en lasten met toelichting). Klik hiervoor op onderstaande link.

> download het jaarverslag en jaarrekening 2018