ANBI status en schenken

Stichting Inloophuis de IJssel heeft een ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie.  De ANBI status brengt met zich mee dat over ontvangen giften en nagelaten bedragen geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden.
Voor u als donateur is van belang om te weten dat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt voor losse giften via de giftenaftrek.

Algemene gegevens van het ondersteuningscentrum

Naam van de instelling en RSIN nummer:

Stichting Ondersteuningscentrum De IJssel en RSIN: 858244287

Bezoekadres:

De Linie 1E

2905 AX  Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010 – 737 00 69

Mailadres: inloopdeijssel@gmail.com

Internet: www.inloophuisdeijssel.nl

Contactgegevens van de instelling

Stichting Ondersteuningscentrum De IJssel

De Linie 1E

2905 AX Capelle aan den IJssel

Rekeningnummer:

IBAN: NL96 RABO 0326 5692 94 ten name van Stg Ondersteuningscentrum De IJssel

Donaties

Iedere euro die u aan de stichting schenkt of nalaat komt ten goede aan de zorg voor mensen met kanker en hun naasten. Wilt u een donatie doen? Klik hier voor meer informatie.

Beleid en verantwoording

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De stichting heeft ten doel:

  • het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben of krijgen
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

> Download het beleidsplan 2020-2023

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Beloningsbeleid bestuur

De vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft een betaalde kracht (coördinator) in dienst.

Bestuur

Voorzitter: Auke de Boer

Penningmeester: Willem Groenendijk

Secretaris: Birgitte van Vugt

Bestuurslid: Anky Blankers

Verantwoording en verslaglegging

Klik op onderstaande link om het financiële verslag en de jaarrekening en/of het jaarverslag van het bestuur te lezen.

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2022
Rapportage over 2022

Jaarrekening 2021
Rapportage over 2021

Jaarrekening 2020
Rapportage over 2020

Jaarrekening 2019
Rapportage over 2019

Jaarrekening 2018
Rapportage over 2018