Missie en visie

Statuten

De stichting heeft ten doel het samenbrengen van aanbieders van formele en informele zorg aan mensen met kanker en hun naasten, en mede hierdoor het aanbod inzichtelijk en bereikbaar te maken. Voor zover bepaalde informele palliatieve voorzieningen in de regio ontbreken, zal de stichting zelf initiatieven ondernemen om de zorg op niveau te brengen. De stichting zal activiteiten ondernemen om de financiën te verkrijgen voor de uitvoering van deze taken.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. De stichting zal geen uitkering doen aan een oprichter, een bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht. Een ANBI-status is toegekend.

Missie

Mede hierom is eind 2017 de stichting Ondersteuningscentrum de IJssel opgericht om de informele zorg voor mensen met kanker en hun naasten te optimaliseren en beschikbaar te stellen.

Visie

Veel mensen en organisaties spelen een rol bij de palliatieve zorgverlening aan mensen met kanker en hun naasten. De samenwerking tussen deze verschillende partners is vaak niet optimaal, mede omdat velen niet op de hoogte zijn van elkaars bestaan. Dit geldt vooral voor de formele- en informele zorgverleners. Dit leidt niet alleen tot in efficiency, maar het is voor veel mensen met kanker daardoor niet duidelijk welke zorgverleners die zich concentreren op palliatieve zorg er voor hun beschikbaar zijn.

Het is de visie van de stichting om deze kwaliteit van zorg te verbeteren door de samenwerking en zichtbaarheid van zorgaanbieders te optimaliseren. Met name de koppeling van informele aan formele zorg (IJsselland ziekenhuis!) wordt hier als belangrijk gezien. De stichting zal hierin een actieve rol spelen. Waar bepaalde zorgactiviteiten in de regio niet aanwezig zijn, zal de stichting deze zelf opzetten en op niveau houden. Inloopfaciliteiten zijn hiervan een voorbeeld.

Identiteit

Ondersteuningscentrum De IJssel staat voor ondersteuning door verbinding, samen sterk staan, in het palliatieve landschap. De stichting wil in een praktische behoefte voorzien en zoveel mogelijk gebruik maken van initiatieven die in de regio al voorhanden zijn. Mede hierdoor kan een saamhorigheid ontstaan waarin het belang van de gast centraal staat.

Gedeelde waarden

Betrouwbaarheid

Voor een zorginstelling is het essentieel dat zij betrouwbaar is en navenant transparant. De stichting „de IJssel” heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Dit betekent dat zij zorgvuldig omgaat met haar stakeholders, besluiten goed kan uitleggen, en ook standvastig is. Een goed ingerichte governance is hierin een belangrijk instrument.

Leiderschap

De stichting laat zien dat ze gelooft in haar missie, en gepassioneerd is voor haar visie. Voor een optimale samenwerking kan de stichting niet achteroverleunen, maar zal zich proactief opstellen en gedragen als een onafhankelijke en neutrale partner, met de Client Centraal.

Vernieuwing

Het is voor iedere organisatie, dus ook het ondersteuningscentrum „de IJssel”, essentieel om niet op de lauweren te rusten, maar voortdurend open te staan voor nieuwe ontwikkelingen en hierop actief te reageren. Het ondersteuningscentrum zal actief optrekken met andere inloophuizen in den lande die vernieuwend bezig zijn.

Verbinding

De stichting wil de verbinding tussen zorgaanbieders verbeteren, wat zal leiden tot een efficiëntere en betere zorg. Daarmee wil de stichting een optimaal resultaat boeken voor alle donateurs die het vertrouwen hebben gegeven aan de stichting in de besteding van de gelden.