Na mij jaren gericht te mogen hebben op de behandeling van patiënten met kanker in het IJsselland Ziekenhuis, is het goed om me nu in te zetten voor de nazorg van deze doelgroep. Psychosociale ondersteuning dient een belangrijk onderdeel te zijn van de begeleiding van kankerpatiënten, maar is in de reguliere zorg vaak nog onvoldoende onderkend. Groet, Auke