Als geboren en getogen Capellenaar ben ik maar wat trots op ons eigen Inloophuis De IJssel. Mooi om als penningmeester een bestuurlijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de stichting. Een initiatief als het inloophuis dient breed maatschappelijk een plaats in de gemeenschap te hebben om reden dat 85% van de Nederlander (in)direct met kanker te maken heeft/krijgt! Daarom is het goed dat de verbinding tussen de formele zorg (ziekenhuis en huisartsen) en de informele zorg zoals het inloophuis met haar vrijwilligers elkaar weten te vinden en te versterken. Ik hoop dat wij als bestuur, als vrijwilligers en als doelgroep het verschil mogen maken om mensen met kanker en hun naasten te helpen ondersteunen in dit proces. In de dagelijkse praktijk ben ik als bankier veel bezig met maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en transities. Daarnaast is het goed om de sociaal maatschappelijke initiatief, zoals het Inloophuis De IJssel, met elkaar verder te brengen. Hier wil ik graag mijn bijdrage aan leveren. Groet, Willem. H. Groenendijk (1978) / Rayondirecteur Rabobank